Friday, March 5, 2010

POKOK TEBU

Pokok tebu yang hidup subur di belakang makmal komputer